instalacje fotowoltaiczne toruń

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych

instalacje fotowoltaiczne toruń
Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny.
Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W.

W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowo.